Умови угоди

- Загальні положення

1.1. Наступна пропозиція є офіційною пропозицією від інтернет-магазину Diasporacoffee, який надалі буде називатись "Продавець", для укладання договору купівлі-продажу товарів дистанційним способом через веб-сайт, надалі буде називатись "Договір". Ця пропозиція розміщена на офіційному інтернет-сайті Продавця https://diasporacoffee.com/ (надалі - "Інтернет-сайт").

1.2. Повне та безумовне прийняття покупцем пропозиції Продавця (акцепт) для укладання електронного договору купівлі-продажу товарів вважається фактом оплати покупцем замовлення відповідно до умов цього Договору, у визначені строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.

- Поняття і визначення

2.1. У цій пропозиції, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» - включає моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети.

«Інтернет-магазин» - згідно з Законом України "про електронну комерцію", це засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом укладання електронної угоди.

«Продавець» - компанія, яка продає товари, що представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» -  фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

- Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати власність Покупцю на Товар, а Покупець зобов'язується сплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

3.1.1. Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині.

3.1.2. Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині.

3.1.3. Оплата Покупцем замовлення, зробленого в Інтернет-магазині.

3.1.4.Обробка та доставка замовлення Покупцю на умовах, визначених у цьому Договорі.

- Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на Сайті Інтернет-магазину і є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути додана до замовлення у будь-якій кількості.

4.3. Якщо товар відсутній на складі, представник компанії повинен повідомити Покупця (телефоном, електронною поштою або через контактний месенджер).

4.4. У разі відсутності товару Покупець має право замінити його на аналогічну модель, відмовитися від цього товару або скасувати замовлення.

- Порядок оплати замовлення.

Накладеним платежем

5.1. Оплата здійснюється під час отримання товару в відділенні транспортної компанії наложеним платежем у готівковій формі (в гривнях).

5.2. У разі ненадходження коштів, Інтернет-магазин залишає за собою право скасувати замовлення.

5.3. Оплата здійснюється на банківські реквізити Продавця.

5.4. Існує можливість безготівкової оплати.

- Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, які були придбані в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де проводиться видача замовлень.

6.2. Разом з замовленням Покупцю надаються необхідні документи відповідно до законодавства України.

- Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- У разі порушення Покупцем умов цього договору односторонньо припинити відвантаження товару за цим договором.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- Своєчасно сплатити за замовлення та отримати його відповідно до умов цього договору.

7.3. Покупець має право:

- Оформити замовлення в Інтернет-магазині.

- Укласти електронний договір.

- Вимагати виконання умов цього договору від Продавця.

- Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору відповідно до положень цього договору та чинного законодавства України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- Змінений виробником зовнішній вигляд товару.

- Незначна відхилення кольорової гами товару, які можуть бути обумовлені різним калібруванням моніторів персональних комп'ютерів або смартфонів.

- Зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення.

- Затримка та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що виникають з причин, що перебувають поза контролем Продавця.

- Протиправні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до Інтернету.

- Передача Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів (IP, MAC-адреси, логіну та паролю) третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи доступ до мережі Інтернет, несе особисту відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну своїми діями, навіть якщо під його логіном здійснювалися дії іншої особи, включаючи шкоду, заподіяну фізичним особам, їхньому майну, юридичним особам, державі або принципам моральності.

8.4.  У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Обставини непереборної сили включають надзвичайні, непередбачувані події, які об'єктивно перешкоджають або унеможливлюють виконання цього договору і яких сторони не могли передбачити або запобігти за допомогою розумних заходів.

8.5. Сторони зобов'язуються докласти максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей, що виникають, шляхом переговорів.

- Інші умови

9.1. Інтернет-магазин має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору з попередньою публікацією таких змін на веб-сайті https://diasporacoffee.com/.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації під час оформлення замовлення. При акцепті (оформленні замовлення та подальшій оплаті товару) Покупець беззастережно погоджується зі збиранням, обробкою, зберіганням та використанням своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

9.4. Оплата товару, оформленого в Інтернет-магазині, підтверджує повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою укладення електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до Закону України "Про електронну комерцію".

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару та оформлення замовлення є безкоштовним для Покупця.

9.7. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує цю інформацію виключно для обробки замовлення, надсилання повідомлень Покупцю, доставки товару, розрахунків та інших взаємовідносин.

- Порядок повернення товару належної якості

10.1.  Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2.  Витрати на повернення товару до Інтернет-магазину несе Покупець.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає сплачену за товар грошову суму Покупцю за винятком витрат, пов'язаних з доставкою товару до Покупця

- Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання відповіді про прийняття пропозиції укласти такий договір у порядку, визначеному Законом України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії договору сторони можуть розірвати його за взаємною згодою шляхом повернення коштів до фактичної поставки товару.

11.3. Сторони мають право односторонньо розірвати цей договір у разі невиконання однією зі сторін умов договору або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що Інтернет-магазин має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет-платформою фізичним особам-підприємцям та юридичним особам для реалізації товару.

На головну